Benzeen

Benzeen, norm en gezondheid

De afgelopen maanden zijn er in Nederland zorgen geuit over de overschrijding van de norm voor benzeen door zo’n 35 asfaltcentrales. Deze zorgen gaan over de gevolgen van het vrijkomen van benzeen voor de gezondheid van omwonenden en de geuroverlast die op sommige plekken weleens wordt ervaren. Graag schetsen we op deze pagina het bredere verhaal rondom benzeen.

Benzeen; norm en gezondheid

Benzeen en de norm
Benzeen is een kleurloze stof die vrij kan komen bij het recyclen van asfalt, maar bijvoorbeeld ook vrijkomt bij het tanken van benzine of bij roken van sigaretten.
Tot 1 januari 2016 was benzeen in de milieuvergunning niet opgenomen als emissie-eis en er werd daarom ook niet gemeten. Sinds 2016 zijn de normen voor het vrijkomen van benzeen bij asfaltcentrales aangescherpt en mag er nog maar 1 microgram/m3 benzeen vrijkomen in de lucht.

Benzeen en gezondheid
Benzeen is onderdeel van onze leefomgeving en komt ook vrij bij tabaksrook, benzinestations en uitlaatgassen van auto's. Of een stof ongezond is, valt of staat bij de concentratie waarin deze stof voorkomt in de lucht. Het uitgangspunt is dat blootstelling aan benzeen zoveel mogelijk voorkomen moet worden, omdat leven gedurende een lange tijd met een hoge concentratie van deze stof kanker (leukemie) kan veroorzaken.

Is wonen bij een asfaltcentrale ongezond?
We begrijpen dat mensen zich onveilig voelen, maar het is iets anders dan dat het onveilig is. Uit onderzoek blijkt dat door de kleine hoeveelheid, de hoogte van de rookgasreiniging en de afstand tot de omgeving geen risico’s zijn voor volksgezondheid.
De ‘Toelaatbare Concentratie in de Lucht’ (TCL) voor benzeen is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vastgesteld op 20 microgram/m3. Wanneer iemand levenslang aan deze waarde wordt blootgesteld, is de kans op het krijgen van kanker door benzeen 1 op de 10.000. Bij een benzeenconcentratie van hoger dan 20 microgram/m3 hoeft er geen gezondheidsrisico te zijn, wanneer de blootstellingsduur kort is. (Bron: GGD)

U ruikt de asfaltcentrale
Bij de productie van asfalt komt helaas altijd geur vrij. Bij een ongunstige windrichting is dat nog beter te merken. Het is goed om te weten dat geur niet gelijk staat aan gevaar. Benzeen kun je alleen bij extreem hoge concentratie ruiken en dat geeft een zoete geur. Omwonenden die de asfaltcentrale ruiken, ruiken dus geen benzeen.

Juist recycling zorgt voor overschrijding van de norm
We hebben als maatschappij een grote uitdaging. In het klimaatakkoord in Parijs hebben we met elkaar afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Dat betekent voor ons als asfaltbranche dat we steeds meer bestaand asfalt hergebruiken, dat voorkomt uitputting van steeds schaarser wordende grondstoffen van de aarde. Daar staan wij als branche voor.

Keerzijde van deze voor het klimaatpositieve beweging is dat er benzeen vrij kan komen bij het productieproces van asfaltrecycling. Er is hierbij sprake van voortschrijdend inzicht.
In Nederland hebben 35 asfaltcentrales hiermee te maken. Met elkaar moeten we op zoek naar de oorzaak en de manier waarop we het vrijkomen van benzeen kunnen voorkomen.

Als u zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met de GGD. Bij vragen over de norm of geuroverlast kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst in uw regio.Deel dit artikel

Acht asfaltcentrales, één missie

Door heel Nederland hebben we acht asfaltcentrales. We kunnen uw asfaltproduct dus dicht bij een project produceren. Waar we dit ook doen, u kunt vertrouwen op een constante kwaliteit en de volle aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers. We onderwerpen uw asfaltproduct altijd aan een controle. U kunt er dus zeker van zijn dat het asfalt voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Ontvang de nieuwsbrief van AsfaltNu in uw mailbox.

aanmelden