Asfalttoepassingen Ons asfalt, voor vrijwel alle toepassingen

Toepassingen

De asfaltcentrales van AsfaltNu produceren asfalt voor vrijwel alle toepassingen. Of het nu gaat om een oprit, een bedrijfsterrein, een (snel)weg, een brugovergang of een vliegveld. We stemmen de samenstelling van elk asfaltmengsel nauwkeurig af op specifieke eisen en wensen, met als uitgangspunt: zo circulair en duurzaam mogelijk.

Laag-temperatuur én circulair
Samen met AsfaltNu geeft u inhoud aan uw ambities, ook op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen we laag-temperatuur asfalt produceren, met behoud van kwaliteit. Kiest u voor circulair asfalt, dan leveren we alle lagen met hoge percentages gerecycled asfalt. Wat ook kan: een combinatie van beide.

Opritten

Asfalt is heel geschikt voor het verharden van een oprit of inrit. Het is sterk, oogt netjes en gaat lang mee. AsfaltNu produceert en levert het beste asfalt voor uw project. We houden daarbij rekening met de verkeersbelasting. We leveren ook vloeistofdichte en zuurremmende verhardingen.

Terreinen

Wij produceren en leveren asfalt voor bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen en andere terreinen. Het mengsel stemmen we zorgvuldig af op de gebruikerseisen, zoals de verkeersbelasting. We hebben ook een vloeistofdichte verharding en een zuurremmende verharding. En mengsels voor zware belasting. Die leveren we door heel Nederland.

Fietspaden

Asfalt voor fietspaden, met het juiste mengsel (meestal AC Surf of SMA) en in de kleur die u wenst. Zo nodig maken we het fietspad geschikt voor zware belasting. Bijvoorbeeld als het fietspad wordt doorkruist door wegen en opritten.

Bruggen

Speciale mengsels voor stalen bruggen of betonnen bruggen. Onze mengsels voldoen aan de specifieke eisen die hieraan worden gesteld.

(Snel)wegen

Verreweg het meeste asfalt dat we produceren, is bestemd voor snelwegen, provinciale wegen en wegen in de bebouwde kom. We produceren en leveren door heel Nederland één- en tweelaags ZOAB en SMA.

Luchthavens

AsfaltNu produceert en levert geavanceerde asfaltmengsels voor luchthavens. We ontwikkelen deze in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, volgens de internationale standaarden. Dankzij een dunne slijtlaag van kleine steentjes hebben vliegtuigen optimale grip tijdens het landen, opstijgen en rijden.

Acht asfaltcentrales, één missie

Door heel Nederland hebben we acht asfaltcentrales. We kunnen uw asfaltproduct dus dicht bij een project produceren. Waar we dit ook doen, u kunt vertrouwen op een constante kwaliteit en de volle aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers. We onderwerpen uw asfaltproduct altijd aan een controle. U kunt er dus zeker van zijn dat het asfalt voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Ontvang de nieuwsbrief van AsfaltNu in uw mailbox.

aanmelden