Duurzaamheid

100% duurzaam asfalt en duurzame productie

AsfaltNu heeft de ambitie om de asfaltindustrie proactief te veranderen in een 100% circulaire en duurzame bedrijfstak. Dit veranderproces noemen we de asfalttransitie. Een belangrijke stap is de ontwikkeling van én-én-én-én-asfalt; Asfalt dat én volledig klimaat- én energieneutraal én circulair én duurzaam is. Maar hoe dan? Bekijk hieronder onze plannen richting 2030.

Uitsluitend oud voor nieuw asfalt

Het oude asfalt wordt onze primaire bouwstof. We willen een vooraanstaande positie in circulariteit en hergebruik van oud asfalt. Nu al kunnen we tot 95% hergebruik toepassen in nieuw asfalt. Ons doel is om voor 2030, met de Nieuwe Generatie Asfaltinstallatie, tot 100% hergebruik toe te passen in nieuw asfalt. Dit geldt voor zowel deklagen als onderlagen. Naast oud asfalt gaan we ook meer secundaire bouwstoffen toepassen.

Minder geurhinder en luchtemissies

Door een verhoogd hergebruik nemen de geurhinder en luchtemissies van de conventionele installatie steeds meer toe en worden normen overschreden. De Nieuwe Generatie Asfaltinstallatie wordt voorzien van innovatieve droogsystemen en afgas-nabehandelingstechnieken om ruimschoots te voldoen aan de geur- en emissie-eisen.

Productie bij lage temperatuur

De Nieuwe Generatie Asfaltinstallatie zal standaard op een verlaagde temperatuur (105°C - 120°C) asfalt produceren. Dit geldt voor alle mengsels, zowel de deklagen als de onderlagen tot 95% recycling.

Met duurzame alternatieve brandstoffen versneld naar nul-emissies

Het fossiele aardgas, nu nog de brandstof voor de asfaltinstallatie, vervangen we binnen één decennium door groene waterstof en elektriciteit. Binnen drie jaar voorzien we de eerste installatie van een hybridesysteem: een combinatie van aardgas en waterstof.

Brede benutting van groene waterstof

Groene waterstof biedt nog meer voordelen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld als energiedrager voor mobiliteit en transport, de energiesector en de gebouwde omgeving.

Zonne-energie: schone bron van hernieuwbare energie

De overkappingen zijn een prachtige locatie voor zonnepanelen. Hiermee wekken we elektriciteit op voor gebruik in de gebouwen op het terrein.

Droge bouwstoffenopslag

De grondstoffen (granulaat, gravel en zand) en de recycling slaan we droog op onder een overkapping. Hierdoor hoeven we deze materialen in de asfaltcentrale minder te verwarmen, wat energie scheelt.

Efficiënte en veilige logistiek, afgestemd op de omgeving

Hoe efficiënter we werken, hoe minder energie we verspillen. Daarom is de terreininrichting volledig afgestemd op de operationele activiteiten op en rondom de asfaltcentrale. Denk aan aparte in- en uitritten, wachtplekken voor vrachtwagens, het strategisch positioneren van bouwstoffenopslag en weegbruggen, een efficiënte routing op het terrein en andere voorzieningen. Zo voeren we onze logistieke activiteiten veilig en efficiënt uit.

Help mee voor een duurzamere industrie

We vinden het belangrijk om onze branche blijvend te vernieuwen. Dat kan alleen als de hele industrie meegaat. En als de hele infraketen zich inzet voor een duurzamere industrie. Intensieve samenwerking is bij ons daarom de norm. Helpt u mee?  

Acht asfaltcentrales, één missie

Door heel Nederland hebben we acht asfaltcentrales. We kunnen uw asfaltproduct dus dicht bij een project produceren. Waar we dit ook doen, u kunt vertrouwen op een constante kwaliteit en de volle aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers. We onderwerpen uw asfaltproduct altijd aan een controle. U kunt er dus zeker van zijn dat het asfalt voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Ontvang de nieuwsbrief van AsfaltNu in uw mailbox.

aanmelden