Geschreven door Communicatie
03 februari 2022

Het asfalt van de toekomst is hier al, de opdrachtgevers alleen nog niet..

CULEMBORG / AMSTERDAM - De Mayor’s Manual podcast is een initiatief van AMS, Amsterdam institute for Advanced Metropolitan Solutions. De podcast Mayor’s Manual speelt in op de oplossingen voor de klimaatuitdagingen die koplopers - van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – in het handboek van elke burgemeester willen zien.

Bij het AMS Instituut hebben Kenneth Heijns, algemeen directeur bij AMS Instituut, en Sacha Stolp, directeur Future-Proof Assets bij de Gemeente Amsterdam een keukentafel gesprek gehad met Rien Huurman (R&D Manager bij AsfaltNu) en Sandra Erkens (hoogleraar toegepaste wegbouwkunde bij de Tu Delft en specialist bestratingsmaterialen en -constructies bij Rijkswaterstaat).Op de vraag wat Rien in het handboek van de burgemeesters wilde terug zien antwoordde hij iets als volgt: burgemeesters zouden zich moeten realiseren dat ze de grootste opdrachtgevers zijn en 50% tot 70% van het geproduceerde asfalt afnemen. Dit geeft Nederlandse burgemeesters zowel macht als verantwoordelijkheid. Zonder de Nederlandse gemeenten geen transitie van de asfaltketen. Daarnaast zouden burgemeesters zich moeten realiseren dat er al veel meer mogelijk is dan dat zij zich realiseren. Luister naar de volledige podcast om meer te leren over het bulkproduct asfalt en de innovaties die een voorbeeld kunnen zijn voor andere transities. 
Luister naar het volledige podcast.

AsfaltNu, voor morgen
Om toekomstige generaties een betere en duurzamere toekomst te geven, moeten we veranderen. Dat kan ook. Het kán duurzamer en circulair. AsfaltNu loopt hierin graag voorop. Noem ons gedreven vernieuwers. Gepassioneerde asfaltprofessionals met het doorzettingsvermogen om nieuwe asfaltproducten te ontwikkelen en te produceren. En om de markt bewust te maken van het belang van duurzaam en circulair asfalt en schone asfaltproductie. We doen dit samen met leveranciers van grondstoffen, aanbieders van onderdelen van asfaltinstallaties en afnemers. Iedereen in de keten is een belangrijke schakel. Samen ontwikkelen we steeds betere en duurzamere mengsels. Ook de winning en productie van grondstoffen kan en moet schoner. En samen werken we aan de schone asfaltcentrale van de toekomst. Onze missie bereiken we de komende jaren samen.
Deel dit artikel

Acht asfaltcentrales, één missie

Door heel Nederland hebben we acht asfaltcentrales. We kunnen uw asfaltproduct dus dicht bij een project produceren. Waar we dit ook doen, u kunt vertrouwen op een constante kwaliteit en de volle aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers. We onderwerpen uw asfaltproduct altijd aan een controle. U kunt er dus zeker van zijn dat het asfalt voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Ontvang de nieuwsbrief van AsfaltNu in uw mailbox.

aanmelden