Geschreven door Communicatie
16 juli 2021

AsfaltNu bij de 7e editie van het Eurasphalt & Eurobitume Congres 2021

CULEMBORG - Maandag 31 mei hebben Jian Qiu en Koos Jol, beiden R&D Engineer bij AsfaltNu, deelgenomen aan de zevende editie van het E&E (Eurasphalt en Eurobitume) congres. Dit jaar, in verband met corona, voor het eerst online. De volgende twee partijen zijn vertegenwoordigd in het E&E: Het EAPA (European Asphalt Pavement Association) en Eurobitume. Het EAPA fungeert als coöperatie van alle Europese asfaltbedrijven en Eurobitume is de vertegenwoordiger van de Europese bitumenindustrie.

Het primaire doel van het E&E congres
Het primaire doel van het E&E congres is om het belang van een efficiënt Europees wegennet en het belang van onderzoek en nieuwe ontwikkelingen te benadrukken. Dit om ervoor te zorgen dat de asfaltwegen klaar zijn voor de toekomst; niet alleen op het gebied van levensduur, maar ook op duurzaamheid en het omgaan met nieuwe ontwikkelingen (smart mobility). Tijdens dit congres komt de asfalt- en bitumenbranche bijeen om kennis op asfalt- en bitumengebied te delen. De onderwerpen variëren van emissies tot veiligheid en/of van innovaties tot mechanische eigenschappen van materialen. Het congres werd bijgewoond door ongeveer 800 deelnemers uit circa 50 verschillende landen over de hele wereld. Onder de deelnemers bevonden zich onder meer medewerkers van marktpartijen (aannemers, grondstofleveranciers, asfaltproducenten en verwerkers), hogere en lagere overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Onze bijdrage
AsfaltNu heeft samen met haar ontwikkelingspartners BAM en Heijmans de resultaten van twee baanbrekende onderzoeken ingediend, welke zijn gericht op het hoogwaardig hergebruik van (schaarse) grondstoffen. Uit een totaal van 276 ingezonden papers werden slechts 72 papers geselecteerd voor een presentatie; beide onderzoeken van AsfaltNu zijn door de organisatie geselecteerd om gepresenteerd te mogen worden.

De bijdrage van Koos Jol betrof de recycling van polymeergemodificeerd asfalt. Tot nu toe werd dit door de industrie onmogelijk geacht en werd gefreesd asfalt met gemodificeerd bindmiddel als afvalstroom beschouwd. AsfaltNu heeft een proces ontwikkeld waarmee recycling van deze producten toch mogelijk wordt, met behoud van kwaliteit. Dit is uitgebreid getest bij onder meer de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO); met een validatie bij Rijkswaterstaat als resultaat. Sindsdien is deze recyclingtechniek al toegepast op meer dan 50 km autosnelweg.

Jian Qiu vertelde over de LE2AP recycling-techniek; een techniek waarmee afhankelijk van het wegdektype 80 tot 95% recycling toegepast kan worden in asfaltdeklagen. Het hoge percentage hergebruik komt tot stand door een uniek proces voor het uit elkaar halen van oud asfalt. In dit proces worden alle stenen uit het asfalt gescheiden van de mastiek, het mengsel van zand, (vul)stof en bitumen tussen de stenen. De oude bestanddelen worden toegepast in nieuw asfalt, met slechts minimale toevoeging van nieuwe bestanddelen. Naast het hoge hergebruik-percentage wordt het asfalt geproduceerd op lagere temperatuur, op ongeveer 100 graden Celsius in plaats van de gebruikelijke 165 graden Celsius. Hierdoor reduceert AsfaltNu het gasverbruik met 30% en de CO2-uitstoot eveneens met 30%. Hiermee worden meerdere vliegen in één klap geslagen (én circulair, én klimaat-neutraal, én energie-neutraal, én duurzaam). De LE2AP techniek is sinds 2016 al toegepast in een aantal proefvakken (2L-ZOAB, SMA, DZOAB). Deze proefvakken zijn gerealiseerd in samenwerking met de provincies Gelderland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. De techniek is ook gevalideerd door een deskundig team van het AsfaltKwaliteitsLoket (AKL).

Voor de asfalt-en bitumenbranche –van oudsher een vervuilende sector– ligt er een grote opgave om in 2030 een klimaatneutrale en 100% circulaire industrie te realiseren. Het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie (van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen), de ontwikkeling naar een circulaire economie en het omlaag brengen van schadelijke emissies zijn randvoorwaarden voor het behoud van een gezonde aarde.

AsfaltNu neemt proactief het voortouw in de ontwikkeling van duurzame innovaties voor asfalt, waarbij wij én energieverbruik verlagen én hergebruik maximaliseren én kwaliteit optimaliseren én CO2 reduceren.

We willen de branche blijvend vernieuwen. Dat kan alleen als de hele asfaltketen zich inzet voor een duurzamere industrie. Intensieve samenwerking en kennisdeling is daarom bij AsfaltNu de norm.

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit congres kunt u contact opnemen met Koos Jol of Jian Qiu.

Lees meer
De paper over LE2AP, towards sustainable 100% surface-to-surface warm in-plant asphalt recycling (download)
De paper over High-quality reuse of polymer modified Asphalt (download)
Meer over AsfaltNu


AsfaltNu, voor morgen
Om toekomstige generaties een betere en duurzamere toekomst te geven, moeten we veranderen. Dat kan ook. Het kán duurzamer en circulair. AsfaltNu loopt hierin graag voorop. Noem ons gedreven vernieuwers. Gepassioneerde asfaltprofessionals met het doorzettingsvermogen om nieuwe asfaltproducten te ontwikkelen en te produceren. En om de markt bewust te maken van het belang van duurzaam en circulair asfalt en schone asfaltproductie. We doen dit samen met leveranciers van grondstoffen, aanbieders van onderdelen van asfaltinstallaties en afnemers. Iedereen in de keten is een belangrijke schakel. Samen ontwikkelen we steeds betere en duurzamere mengsels. Ook de winning en productie van grondstoffen kan en moet schoner. En samen werken we aan de schone asfaltcentrale van de toekomst. Onze missie bereiken we de komende jaren samen.


Deel dit artikel

Acht asfaltcentrales, één missie

Door heel Nederland hebben we acht asfaltcentrales. We kunnen uw asfaltproduct dus dicht bij een project produceren. Waar we dit ook doen, u kunt vertrouwen op een constante kwaliteit en de volle aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers. We onderwerpen uw asfaltproduct altijd aan een controle. U kunt er dus zeker van zijn dat het asfalt voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Ontvang de nieuwsbrief van AsfaltNu in uw mailbox.

aanmelden