Geschreven door Rien Huurman en Mark Frunt
26 januari 2023

Duurzaamheidstransitie van het gemeentelijk asfalt binnen handbereik

Met circa 60% van de asfaltmarkt zijn de gezamenlijke gemeenten de belangrijkste opdrachtgever van Nederland. AsfaltNu is hard bezig om de duurzaamheidstransitie van ook deze grote asfaltmarkt vorm te geven. Dat lukt ons niet alleen. We hebben daarvoor de gemeenten nodig. Helpt u mee om de duurzaamheidsimpact van onze producten te vergroten? Alleen samen kunnen we de transitie van de asfaltketen verder aanjagen.

AsfaltNu produceert LEAB (Laag Energie Asfalt Beton). Hiermee produceren we bij verlaagde temperatuur en met lagere CO2-uitstoot gemeentelijk asfalt zoals SMA en AC Surf. Onlangs hebben we onze SMA-lijn met tot 60% hergebruik gevalideerd bij Asfaltkwaliteitsloket (AKL). De volgende stap zal snel volgen: de AKL-validatie van de AC Surf-familie met tot 60% hergebruik. We gaan dus steeds meer toe naar asfalt met een verhoogd aandeel circulariteit en geproduceerd bij verlaagde temperatuur. Zo helpt AsfaltNu gemeenten bij het invullen van hun duurzaamheidsagenda. Met validatie door het AKL komt hierbij de kennis van onafhankelijke experts van landelijk niveau ook voor gemeenten beschikbaar.

Kwaliteit voorop
De kwaliteit van asfalt moet goed zijn. Dit geldt zeker voor duurzaam circulair asfalt. Onze filosofie is dat die kwaliteit sterk wordt bepaald door de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen en van de mengselsamenstelling. De oorsprong van de grondstoffen is hierbij niet belangrijk zolang de kwaliteit ervan maar gegarandeerd wordt. Denk aan het onderscheid tussen asfaltgranulaat en via urban mining uit asfalt teruggewonnen grondstoffen.

Diverse varianten duurzaam circulair asfalt
Op basis van deze filosofie ontwerpen en produceren we diverse varianten: van SMA-NL 8, SMA-NL 11 en SMA 8G+ met tot 60% voorbewerkte frees. Deze mengsels zijn inmiddels verwerkt door diverse aannemers. De oudste vakken zijn zomer 2018 aangebracht. Alle vakken voldoen aan de verwachtingen en presteren goed. Op basis van dit opgebouwde portfolio heeft AsfaltNu voor genoemde SMA-familie de AKL TRL7 behaald .


Certificaat uitreiking SMA met 40-60% voorbewerkte frees. Van Links naar rechts: Pieter Litjens (Directeur CROW), Rien Huurman, Jörgen de Wijs en Jian Qiu (AsfaltNu R&D).

We ontwierpen ook diverse varianten AC Surf, met tot 60% hergebruik. Hiervan produceerden we de afgelopen jaren meer dan 300.000 ton. Ook deze mengsels zijn door meerdere aannemers verwerkt. De oudste vakken zijn nu meer dan vijf jaar oud, waardoor AKL-validatie op TRL9 nu snel volgt.

LEAB is als enige product asfaltbreed op TRL9 door het AKL gevalideerd . Hierbij produceren we asfalt bij verlaagde temperatuur. De LEAB productietechniek staat een hoog PR-gehalte toe en de toepassing van voorbewerkte frees. De portfolio’s van de SMA- en AC Surf-families bevatten dan ook LEAB-varianten met tot 60% hergebruik. Dit is belangrijk omdat we daarmee circulariteit (60% hergebruik) combineren met productie bij verlaagde temperatuur (reductie energieverbruik en CO2-uitstoot).

Gemeente is grootste opdrachtgever
Cijfers van AsfaltNu geven aan dat de Nederlandse gemeenten circa 60% van het geproduceerde asfalt afnemen. Ook het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ziet de Nederlandse gemeenten als de grootste opdrachtgever in de GWW-sector. In haar rapport ‘Materiaalstromen in de bouw en infra’ geeft het EIB aan dat de gemeenten 73% van de materiaalvoorraad in de GWW-sector beheren.

Uit deze cijfers blijkt wel dat de 342 Nederlandse gemeenten bepalend zijn bij het vormgeven van de noodzakelijke duurzaamheidstransitie van de asfaltketen. In 2016 schreef het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu in haar duurzaamheidsverslag dat ze in 2030 volledig Klimaat- en Energieneutraal, Circulair en Duurzaam wil zijn. Dit vertaalde zich in de doelstelling dat in 2030 de hele asfaltketen klimaatneutraal en 100% circulair zal zijn.

Door hun gezamenlijke omvang zijn de lagere overheden sterk verantwoordelijk voor het behalen van nationale doelstellingen in de GWW. Hier ligt een enorme uitdaging, omdat juist de lagere overheden moeten werken met beperkte budgetten en capaciteiten. Het is daardoor voor deze overheden aantrekkelijk om terug te vallen op standaard asfaltmengsels uit de CROW Standaard RAW Bepalingen. Dit kan de transitie vertragen of zelfs laten stagneren. Het CROW heeft daarom het Asfaltkwaliteitsloket in het leven geroepen. Het AKL valideert innovatieve asfaltmengsels, waarbij de mate waarin deze mengsels zich hebben bewezen wordt uitgedrukt in de TRL (Technology Readiness Level als ontwikkeld door NASA).

De definities van de verschillende TRL niveaus:
  • TRL7: Het asfaltproduct wordt in een gebruiksomgeving getest, maar heeft zich nog niet over een periode van minimaal 5 jaar bewezen.
  • TRL8: Het asfaltproduct heeft zich in minimaal 5 wegvakken over een periode van minimaal 5 jaar bewezen en voldoet aan gestelde verwachtingen.
  • TRL9: Het asfaltproduct is volledig doorontwikkeld en commercieel beschikbaar.
Met het TRL-niveau kan een gemeenten dus inschatten welke risico’s zij neemt bij het toepassen van innovatieve mengsels. AKL-validatie helpt gemeenten met beheerste risico bij te dragen aan de transitie. Volgens AsfaltNu is een simpele relatie tussen risico en bijdrage als volgt te vertalen: TRL7= klein risico, maar je draagt bij aan verdere technische ontwikkeling. TRL8= zeer klein risico, maar je draagt bij aan de verder commercialisering/industrialisering van een ontwikkeling. TRL9= geen risico, maar je draagt bij aan het vergroten van de impact van een product en het sluiten van de businesscase.


Hierdoor kunnen gemeenten een bijdrage gaan leveren aan de duurzaamheidstransitie van de Nederlandse asfaltketen met afgewogen risico’s. Meer informatie over de TRL-definities die het AKL hanteert staat op de website van CROW.

Wij zijn koploper
AsfaltNu heeft als grootste onafhankelijke Nederlandse asfaltproducent de uitgesproken ambitie om koploper te blijven bij de duurzaamheidstransitie in Nederland. AsfaltNu wil daarom de Nederlandse gemeenten helpen bij het invullen van hun duurzaamheidsagenda. We zijn daarom een groot voorstander van het AKL. En we streven ernaar om al onze duurzame innovatieve producten door het AKL te laten valideren. Want hiermee zijn onze claims en de technische volwassenheid van onze producten door onafhankelijke experts getoetst en dat geeft gemeenten de kans om gecontroleerd bij te dragen aan de transitie van de nationale asfaltketen.

We hebben elkaar nodig
Met onze producten willen we een grote positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheidstransitie. Dit lukt alleen als de innovatieve duurzame producten van AsfaltNu een geverifieerde en gevalideerde kwaliteit hebben en grootschalig worden toegepast. Dit betekent dat gemeenten het Asfaltkwaliteitsloket moeten weten te vinden en willen gebruiken. Wij werken verder aan de AKL-validatie van onze producten. Voor toepassing van deze producten zijn de opdrachtgevers nodig. We hebben elkaar dus hard nodig om de duurzaamheidstransitie te realiseren.

Zonder gemeentes geen duurzaamheidstransitie van de asfaltketen.


Ik heb een vraag over dit artikel.
Neem dan contact op met Rien Huurman via Rien.Huurman@asfaltnu.nl
Deel dit artikel

Acht asfaltcentrales, één missie

Door heel Nederland hebben we acht asfaltcentrales. We kunnen uw asfaltproduct dus dicht bij een project produceren. Waar we dit ook doen, u kunt vertrouwen op een constante kwaliteit en de volle aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers. We onderwerpen uw asfaltproduct altijd aan een controle. U kunt er dus zeker van zijn dat het asfalt voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Ontvang de nieuwsbrief van AsfaltNu in uw mailbox.

aanmelden