Geschreven door Communicatie
31 oktober 2023

Provincie Gelderland, BAM Infra en AsfaltNu innoveren succesvol

Primeur: nieuw SMA op lage temperatuur afkomstig uit oude SMA
Steen Mastiek Asfalt (SMA) is een moeilijk mengsel om te maken. Helemaal met hergebruik van materiaal uit een bestaand SMA-wegdek, én op lage temperatuur met de gevalideerde LEAB-techniek. Dat is precies wat we voor elkaar hebben gekregen, een warm geproduceerd SMA-mengsel met 50% voorbewerkte SMA-frees. Dit in een samenwerkingsverband van de Provincie Gelderland, BAM Infra en AsfaltNu. Een primeur, die kansen biedt voor verduurzaming van provincies en gemeenten.

BAM Infra kreeg de opdracht na een openbare aanbesteding van de Provincie Gelderland voor het duurzaam asfaltonderhoud op de A326 bij Wijchen. Circulair SMA maken is moeilijk, maar met de kennis en ervaring van AsfaltNu en zijn partners zijn we in staat om goede kwaliteit SMA-mengsels te maken met hergebruik, die ook gevalideerd zijn door het Asfaltkwaliteitsloket op TRL7-niveau.


Projectleider Robert Blonk van BAM Infra: “bij de productie van circulair SMA worden nu steentjes uit ZOAB-frees gebruikt als grondstof. De provincie Gelderland wil horizontaal hergebruik in hun deklagen toepassen en dus is de vraag gesteld of het mogelijk is om “oude” SMA opnieuw te gebruiken in “nieuwe” SMA. Hiervoor was dus gedegen onderzoek nodig en met die technische uitdaging is AsfaltNu aan de slag gegaan.”


Goed materiaal winnen
Er kwam een werkgroep. De gezamenlijke ambities: vrijkomende SMA-frees hoogwaardig horizontaal (SMA opnieuw in SMA) hergebruiken bij de productie van nieuw SMA. In 2022 was er een verkenningsonderzoek naar de verschillende voorbewerkingstechnieken op de behandeling van SMA-frees. Mark Frunt, hoofd afdeling R&D van AsfaltNu: “Het is belangrijk om het basismateriaal en de kwaliteit van de oude verharding goed te verkennen. Dan winnen we de grondstoffen doelgericht. In de praktijk is dit proces nu vaak te veel gericht op snelheid en capaciteit in plaats van kwaliteit. Dat moet veranderen.”

Optimaal voorbewerken
Van verschillende voorbewerkingstechnieken analyseerde de afdeling R&D van AsfaltNu de kwaliteit van de teruggewonnen grondstoffen en de toepasbaarheid in nieuwe mengsels. Senior R&D researcher Jian Qiu: “Bij SMA-frees krijg je vaak grote brokken waarmee je niets kunt. Daarom passen we verschillende voorbewerkingstechnieken toe, en onderzoeken de kwaliteit en homogeniteit van de teruggewonnen grondstoffen. We kozen voor een techniek waarbij we de SMA-frees zo optimaal mogelijk konden hergebruiken.”

Optimaal voorbewerken
Van verschillende voorbewerkingstechnieken analyseerde de afdeling R&D van AsfaltNu de kwaliteit van de teruggewonnen grondstoffen en de toepasbaarheid in nieuwe mengsels. Senior R&D researcher Jian Qiu: “Bij SMA-frees krijg je vaak grote brokken waarmee je niets kunt. Daarom passen we verschillende voorbewerkingstechnieken toe, en onderzoeken de kwaliteit en homogeniteit van de teruggewonnen grondstoffen. We kozen voor een techniek waarbij we de SMA-frees zo optimaal mogelijk konden hergebruiken.”

Het doel: een duurzaam SMA-mengsel met een zo hoog mogelijk percentage hergebruik, geproduceerd bij een zo laag mogelijke temperatuur voor CO2-vermindering en meer circulariteit. Mét behoud van kwaliteit en minimaal dezelfde levensduur als regulier SMA. Pionierswerk, want in de RAW staat dat SMA geen recycling mag hebben.

Testen met twee proefvakken
Het bleek inderdaad mogelijk SMA-frees toe te passen in nieuw SMA. Maar hoe zou dat uitpakken in de praktijk? Daarvoor maakte AsfaltNu samen met BAM een plan van aanpak. Provincie Gelderland stelde twee proefvakken beschikbaar: een tijdelijk vak op de N346 bij Lochem en een vak de A326 bij Wijchen. Jian: “Op de N346 hebben we eerste ervaring gedaan met dit mengsel. Dit noemen we een TRL6-vak. Op basis van de opgedane ervaringen pasten we de werkwijze aan en legde BAM Infra het proefvak op de A326 aan. Hier ging het om een TRL-7-vak met normale verkeersbelasting.” Met succes, want het mengsel heeft goede mengseleigenschappen en is goed te verwerken met regulier materieel.


Meer proefvakken en snel naar TRL 9
De betrokken partijen blijven het proefvak op de A326 monitoren in de tijd. Mark: “Ook maken we graag meerdere proefvakken. Belangrijk, omdat we met dit mengsel toe willen naar TRL9, zodat we het overal kunnen toepassen. Ook BAM Infra wil verder met het mengsel, vertelt Robert: “Zodra het tot op het hoogste niveau is gevalideerd, staat niets meer in de weg het grootschalig toe te passen. Wel is het belangrijk dat een opdrachtgever vooruitstrevend is en open staat voor innovatie.”

Mark: “Zijn er provincies of gemeenten zijn die een proefvak beschikbaar stellen? Dan horen we dat graag. Want willen we in de keten de omslag maken naar duurzaam asfalt, dan moeten we met elkaar nog meer snelheid maken dan tot nu toe is gebeurd.”

Ik heb een vraag over dit nieuwsbericht.
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via communicatie@asfaltnu.nlDeel dit artikel

Acht asfaltcentrales, één missie

Door heel Nederland hebben we acht asfaltcentrales. We kunnen uw asfaltproduct dus dicht bij een project produceren. Waar we dit ook doen, u kunt vertrouwen op een constante kwaliteit en de volle aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers. We onderwerpen uw asfaltproduct altijd aan een controle. U kunt er dus zeker van zijn dat het asfalt voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Ontvang de nieuwsbrief van AsfaltNu in uw mailbox.

aanmelden