Geschreven door Renée Ruisch
01 juli 2021

Landelijk onderzoek naar uitstoot benzeen

AsfaltNu is blij met het rapport VBW onderzoeksprogramma benzeen, waarin niet alleen de oorzaken van het vrijkomen van benzeen bij asfaltproductie worden benoemd, maar ook de mogelijke oplossingsrichtingen. Het is goed dat elke asfaltcentrale in Nederland met dit rapport als leidraad aan de slag kan in afstemming met de betreffende gemeente en omgevingsdienst. Diederik Oosting: “Mede omdat de maatschappij erom vraagt, zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van zuinig omgaan met grondstoffen – en dus het recyclen van asfalt. En daarop zijn we trots. Dat deze positieve bijdrage aan de klimaatafspraken met zich meebrengt dat benzeen vrijkomt, is een lastig dilemma voor de branche. Dit voortschrijdend inzicht maakt dat we zo snel mogelijk zoeken naar oplossingen. Als AsfaltNu nemen we onze verantwoordelijkheid en initiatief.

AsfaltNu heeft net als alle andere bedrijven, medewerking verleend aan het onderzoek. Wij gaan met de aanbevelingen aan de slag. In onze centrale in Bergen op Zoom hebben we testen gedaan met een methode om onze rookgassen te reinigen. Daarbij wordt gekeken naar alle emissies; naast benzeen ook naar geur en PAK. De resultaten zijn dusdanig positief dat AsfaltNu in een vervolgtraject onderzoekt hoe deze installatie bij de verschillende centrales toegepast kan worden. Diederik Oosting: “AsfaltNu is de grootste asfaltproducent in Nederland en met acht centrales hebben we te maken met verschillende plaatselijke omstandigheden. Iedere centrale is anders, we produceren tientallen verschillende mengsels en we hebben te maken met verschillende omgevingsdiensten en gemeentelijke afspraken. Er is niet één kant-en-klare oplossing, we zullen per centrale moeten zoeken naar maatwerk. Dit kost helaas tijd. In de tussentijd kunnen we met aanpassingen (zoals ook genoemd in het rapport) bij diverse centrales al reductie van benzeen realiseren.”

Asfaltproductie; geur en gezondheid
De zorgen die omwonenden van asfaltcentrales hebben, hebben enerzijds te maken met gezondheid, anderzijds met de overlast van geur. Het is goed deze zaken los van elkaar te zien. Zorgen rondom gezondheid hebben veelal betrekking op benzeen. Het is goed te beseffen dat de overschrijding die wij meten aan de schoorsteen niet één op één ook zo te meten is op straat. Uit onderzoek bij onze centrale in Bergen op Zoom blijkt bijvoorbeeld dat er door de kleine hoeveelheid, de hoogte van de rookgasreiniging en de afstand tot de omgeving geen risico’s zijn voor de volksgezondheid.
Geur hoeft niets te maken te hebben met gevaar, benzeen ruik je immers niet in de hoeveelheid die vrijkomt bij asfaltproductie. Een asfaltcentrale ruik je overigens wel als er geproduceerd wordt. Voor geur geldt dat er geen overschrijdingen van de norm zijn geconstateerd maar dat omwonenden wel overlast ervaren. Voor AsfaltNu reden om ook hiervoor oplossingen te zoeken.

De achtergrondwaarde van benzeen (= de hoeveelheid benzeen die altijd in de lucht zit) verschilt per locatie in Nederland. Bijvoorbeeld in Bergen op Zoom is de achtergrond waarde 0,6 microgram/m3 en in Den Bosch is dat 0,8 microgram/m3. Zowel rekenkundige modellen als metingen in de leefomgeving (zoals uitgevoerd in Bergen op Zoom) tonen aan dat de productie van asfalt een toename van benzeen in de leefomgeving laat zien van 0,02 microgram/m3 en daarmee bijna verwaarloosbaar ten opzichte van de achtergrondwaarde.
AsfaltNu gaat voor duurzaamheid en streeft naar emissiearme asfaltproductie. In de komende tijd zullen we blijven zoeken en onderzoeken hoe we dat als AsfaltNu en als branche in zijn geheel voor elkaar kunnen krijgen.

Download hier het complete rapport
Download hier de aanvullende verklaring
Deel dit artikel

Acht asfaltcentrales, één missie

Door heel Nederland hebben we acht asfaltcentrales. We kunnen uw asfaltproduct dus dicht bij een project produceren. Waar we dit ook doen, u kunt vertrouwen op een constante kwaliteit en de volle aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers. We onderwerpen uw asfaltproduct altijd aan een controle. U kunt er dus zeker van zijn dat het asfalt voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Ontvang de nieuwsbrief van AsfaltNu in uw mailbox.

aanmelden